Produkty a služby

AVIS technologies

Navrhneme koncepciu rozvoja siete a sieťových služieb

Vytvoríme detailný dizajn sieťových a komunikačných riešení

Implementujeme sieťovu a komunikačnú infraštruktúru

Poradíme vám pri čiastkových problémoch

Poskytneme odborné oponentúry projektov tretích strán

Vykonáme IT audity

IT Infrastructure

Riešenie modernej sieťovej infraštruktúry predstavuje súbor technológií, štandardov a sieťových zariadení, ktoré tvoria súčasť každého IT systému.

 

Systémová infraštruktúra je potom kompaktným celkom hardvérových fyzických či virtualizovaných prostriedkov, operačných systémov, monitorovacích služieb, adresárových služieb pre správu užívateľov a bežných kancelárskych aplikácií, najmä však tých, ktoré podporujú komunikáciu a spoluprácu organizácie.

 

Pre riešenie modernej sieťovej a systémovej infraštruktúry ponúkame:

 • Skúsený a certifikovaný tím expertov.
 • Vyspelé technológie pre riešenie ICT infraštruktúry.
 • Široké pokrytie základných potrieb organizácie vo vzťahu k ICT.
 • Dostupnosť dát a informácií + mobilita.
 • Optimalizované ICT prostredia s nízkou finančnou a energetickou náročnosťou.
 • Podpora efektívneho fungovania organizácie.

 

Zameriavame sa na riešenia:

 • Rozľahlých transportných sietí založených na technológii DWDM
 • Dátových sietí (LAN aj WAN; pevné aj bezdrôtové, enterprise ako aj pre operátorov a poskytovateľov dátových služieb)
 • Dátové centrá (napájanie, HVAC, siete, platformy OS, aplikácie atď.)
 • Pracovné stanice a periférie

 

Virtualizácia dátových centier, pracovných staníc aj aplikácií

a

Unified Communications

Všetky formy hlasovej, obrazovej či multimediálnej komunikácie medzi používateľmi, či už v rámci podniku alebo medzi firmami. Kľúčovým je zjednotený a jednoduchý spôsob obsluhy všetkých takýchto komunikačných kanálov. Aby komunikácia prácu uľahčovala, nie komplikovala.

 

Technológie Unified communications zefektívňujú a zjednodušuje komunikáciu. Umožňuje zastihnúť človeka jediným „kontaktom“ – bez ohľadu na všetky jeho telefónne čísla, e-mailové a chatové adresy. Dávajú možnosť sledovať dostupnosť daného človeka a poznať, ktorý z komunikačných nástrojov práve preferuje.

 

Zameriavame sa na riešenia:

 • IP telefónie
 • Unified Messaging – zjednotenie hlasových, faxových a e-mailových správ do jednej schránky.
 • Audio- a videokonferenčné riešenia – hovoriť a vidieť sa s účastníkmi vo vzdialených lokalitách, sledovať spoločnú prezentáciu, používať spoločne s publikom aplikáciu, dokument či celú pracovnú plochu alebo dokonca spoločne tvoriť výsledok.
 • TelePresence – nová forma konferencie, ktorá využíva najmodernejšie technológie na to, aby navodila dojem rozhovoru za jedným stolom, ako naživo.

Security

Oblasť bezpečnosti je mimoriadne dôležitá súčasť všetkých našich riešení a projektov. Chráni informačné systémy a v nich uložené informácie pred zneužitím a zabezpečuje ich dôvernosť, dostupnosť a dôveryhodnosť.

 

Dáta v informačných systémoch patria medzi najcennejšie firemné aktíva. Ich ochrana pred zneužitím a súčasne ich dostupnosť na čo najlepšie využitie je v najvyššom záujme každej organizácie.

 

Správne definovaná a dodržiavaná politika bezpečnosti s podporou v technologických riešeniach sú nevyhnutné predpoklady  efektívnych procesov a fungovania spoločnosti.

 

Naše bezpečnostné riešenia prinášajú spoľahlivú a komplexnú ochranu založenú na ochrane pred útokom, počas útoku a po útoku.  Zároveň zohľadňuje potrebu rozdielneho prístupu pri ochrane:

 • komunikácie na internete,
 • komunikácie a prístupu v lokálnej sieti,
 • dátového centra,
 • priemyselných sietí,
 • koncových bodov a mobilných zariadení

 

Takýmto prístupom je možné efektívne odhaľovať aktuálne známe, ale aj neznáme hrozby.